I mars öppnas Finlands ambassad i Beirut

I mars öppnas Finlands ambassad i Beirut

Pressmeddelande 23/2015
23.1.2015

Finlands temporära förbindelsekontor i Beirut i Libanon blir ambassad från och med den 1 mars 2015. Ändringen stärker relationerna mellan Finland och Libanon och förbättrar våra verksamhetsförutsättningar i Mellanöstern. Beskickningens verksamhet omfattar förutom Libanon även Syrien, Irak och Jordanien.

Republikens president har den 23 januari 2015 godkänt en förordning i anslutning till ärendet.

För mera information: UM:s administrationsdirektör Ari Rouhe, tfn 0295 350 679 och enhetschefen för enheten för Mellanöstern och Nordafrika Kirsikka Lehto-Asikainen, tfn 0295 351 851