Expertseminarium om rättigheten att delta i det politiska och offentliga livet för personer med funktionsnedsättning

Expertseminarium om rättigheten att delta i det politiska och offentliga livet för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande 203/2016
27.10.2016

Vilken typ av hinder stöter personer med funktionsnedsättning på när de ska delta i det offentliga livet? Vad finns det för goda praxis som främjar deltagandet? Vad kan vi göra bättre?

Människorättscentret, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) och utrikesministeriet ordnar ett expertseminarium om rätten att delta i politiken och det offentliga livet för personer med funktionsnedsättning. Seminariet med rubriken “Our right to participate − Promoting the participation of Persons with Disabilities in political and public life” hålls måndagen den 31 oktober kl. 9.30−15.30 i Lilla parlamentets auditorium.

Man kan följa seminariet i direktsändning på webben: https://www.eduskunta.fi/FI/Sivut/live.aspx och på Twitter #OurRightToParticipate. Seminariets språk är engelska och ryska och det tolkas till internationellt teckenspråk (International Sign).

Seminariets syfte är att föra samman experter från olika institutioner och organisationer för att diskutera goda praxis och utmaningar när det gäller personer med funktionsnedsättning och politiskt deltagande.

Att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en viktig prioritet för Finland när det gäller de mänskliga rättigheterna, både nationellt och internationellt. Finland ratificerade konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i maj 2016.

Finlands OSSE-ambassadör Katja Pehrman är för närvarande ordförande i OSSE:s kommitté för den mänskliga dimensionen. Finland har inom ramarna för OSSE aktivt lyft fram vikten av att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt rätten att delta i det politiska livet och rätten till information.

Ytterligare information: Katja Pehrman, ambassadör, tfn +43 676 848 350 350, Merja Lahtinen, ansvarig tjänsteman, tfn 0295 350 971, och Annika Hinkkanen, Människorättscentret, tfn 09 432 7222

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Muualla verkossa