EU:s utrikesråd diskuterade arktiska frågor

EU:s utrikesråd diskuterade arktiska frågor

Pressmeddelande 124/2016
20.6.2016

EU:s utrikesministrar diskuterade arktiska frågor och EU:s politik för Arktis när rådet för utrikes frågor sammanträdde i Luxemburg den 20 juni. Utrikesminister Timo Soini företrädde Finland vid mötet. Under mötet antog utrikesrådet slutsatser om politiken i Arktis.

I sitt inlägg framhöll utrikesminister Soini den arktiska regionens växande betydelse i internationella relationer. Ordförandeskapet i Arktiska rådet övergår i maj 2017 från Förenta staterna till Finland, och förberedelserna är i full gång.

Klimatförändringen påverkar särskilt den arktiska regionen och klimatmålen som man enades om i Paris 2015 förbinder alla partner. Samtidigt måste man försäkra sig om en hållbar utveckling i de norra regionerna. Det behövs arbetstillfällen, tillväxt och investeringar.

Utrikesminister Soini framhöll att Europeiska unionen är en central aktör i regionen och Finland understöder en kraftfullare EU-politik för Arktis. EU bör främja utvecklingen i de norra regionerna med hjälp av sina finansieringsinstrument och genom att satsa på forskning och innovation.

Den 27 april 2016 offentliggjorde EU sitt tredje meddelande om politiken för Arktis och Finland har deltagit aktivt i beredningen. Utrikesminister Soini betonade att det är viktigt att riktlinjerna i meddelandet verkställs effektivt, vilket kräver tilläckliga resurser samt regelbunden uppföljning och dialog.

Soini framförde en önskan om att EU-mötet där man diskuterar fortsatta åtgärder ska hållas i Finland inom en snar framtid.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesministerns kabinettschef, tfn 050 550 7546, och Aleksi Härkönen, Finlands ambassadör för Arktis, tfn 050 462 4471

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös