ArcticFinland visar upp det arktiska Finland för omvärlden

ArcticFinland visar upp det arktiska Finland för omvärlden

Pressmeddelande 105/2017
5.6.2017

Webbplatsen ArcticFinland presenterar Finland som ett arktiskt land, nu också på engelska. Utrikesministeriet och Arktiska centret vid Lapplands universitet har ingått ett avtal om att webbplatsen som upprätthålls av Arktiska centret ska utvecklas till ett fönster för det arktiska Finland mot världen.

ArcticFinland
ArcticFinland upprätthålls av Arktiska centret. På fotot (från vänster) Johanna Westerlund, Kari Viertola, Markku Heikkilä, Maija Myllylä, Anne Raja-Hanhela och Arto Vitikka.

”I och med Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet har efterfrågan på information om Finland som arktiskt land ökat kraftigt. Genom samarbetet vill vi svara mot detta behov”, säger Ville Cantell som är chef för utrikesministeriets enhet för Europa- och närområdeskommunikation.

Arktiska centret har upprätthållit ArcticFinland-webbplatsen redan i flera år, men tyngdpunkten har legat på det finska innehållet.

”Nu kan vi aktivt utveckla innehållet på engelska. Vi kommer att producera nytt innehåll och artiklar och skapa nätverk med internationella partner”, säger Markku Heikkilä som är chef för vetenskapskommunikation vid centret.

Webbplatsen kommer inte att ersätta den officiella webbplatsen för Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet eller andra redan befintliga källor, men den kommer att samla bilden av Finland som arktiskt land, som nu är väldigt splittrad. På webbplatsen hittar man basinformation om Finlands politik, forskning och näringsliv i Arktis. Nyheter om evenemang och verksamhet med koppling till Arktis kommer att samlas på webbplatsen och där kommer också att publiceras längre artiklar.

Den nya webbplatsen öppnas måndagen den 5 juni och innehållet uppdateras under hela Finlands ordförandeskap. Utrikesministeriets och Arktiska centrets avtal är i kraft till och med maj 2019. ”Målet är att verksamheten ska kunna fortsätta också efter denna period”, säger Heikkilä.

ArcticFinland: www.arcticfinland.fi/en
Twitter: @ArcticFinlandia

Ytterligare information: Ville Cantell, enhetschef, enheten för Europa- och närområdeskommunikation, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 847, ville.cantell(at)formin.fi

Markku Heikkilä, chef för vetenskapskommunikation, Arktiska centret, Lapplands universitet, tfn +358 40 484 43 00, markku.heikkila(at)ulapland.fi.

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa