Utnämningar på utrikesministeriets press- och kulturavdelning


Utrikesrådet Ulla-Maria Helaniemi har utnämnts till avdelningschefens ställföreträdande (biträdande avdelningschef) på press- och kulturavdelningen från och med 1.1. 2001. Hon var tidigare chef för kulturenheten. Till Helaniemis efterträdare som chef för kulturenheten har utnämnts ambassadrådet Kristina Pingoud från och med 1.3.2001.

Ambassadrådet Jukka Pietikäinen har utnämnts till chef för press- och kulturavdelningens publikationsenhet från och med 1.2. 2001 efter det ambassadrådet Frank Hellstén börjat som press- och kulturråd vid Finlands ambassad i Köpenhamn.

Som tidsbestämd pressekreterare vid ambassaden i Washington har från och med 1.3.2001 utnämnts FK Tuula Yrjö-Koskinen-Smith.