António Guterres utnämnd till FN:s följande generalsekreterare

António Guterres utnämnd till FN:s följande generalsekreterare

Pressmeddelande 191/2016
13.10.2016

FN:s generalförsamling har utnämnt portugisen António Guterres till FN:s generalsekreterare för den följande femårsperioden 2017‒2021. Guterres tillträder sitt uppdrag den 1 januari 2017.

FN:s säkerhetsråd beslutade efter en intern omröstning föreslå Guterres för generalförsamlingen. Generalförsamlingen godkände Guterres utnämning till generalsekreterare den 13 oktober 2016 genom en resolution.

António Guterres har lång erfarenhet av FN i egenskap av flyktingkommissarie 2005‒2015 och av internationell politik som Portugals före detta premiärminister. Som högkommissarie för flyktingfrågor åtnjöt Guterres ett omfattande förtroende bland medlemsländerna.

”Finlands primära mål var att en kompetent och stark person skulle bli vald till generalsekreterare. Det har uppnåtts i och med valet av Guterres. Finland tog också ställning för en kvinnlig generalsekreterare. Viktigare än generalsekreterarens kön är trots allt hur kraftfullt han arbetar för att jämställdheten ska beaktas i all FN:s verksamhet. Vi förväntar oss att antalet kvinnor i ledande ställning ökar inom FN under Guterres ledning”, kommenterade utrikesminister Timo Soini.

”Urvalsprocessen har i det stora hela varit öppnare än tidigare, vilket också Finland har arbetat för. Generalförsamlingens hörande av kandidaterna och säkerhetsrådets provomröstningar har från första början visat att Guterres var den starkaste kandidaten bland medlemsländerna. Också säkerhetsrådet visade prov på efter omständigheterna ovanlig och välkommen enighet. Det är viktigt att den nya generalsekreteraren har alla medlemmars förtroende”, fortsätter Soini.

Medlemsstaterna har genom generalförsamlingen mycket att säga till om i FN och säkerhetsrådets roll är central, men också generalsekreteraren har betydande makt. Nu har medlemsstaterna, inklusive Finland, höga förvätningar när det gäller den nya generalsekreteraren, bland annat som en ledande kraft i säkerhetsrådet, medlare i kriser och en förnyare av FN.

Ytterligare information: Lasse Keisalo, tfn +358 50 467 0660, och Anni Salmia, tfn +358 50 377 9480, enheten för FN och allmänna globala ärenden.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.