Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner åker på möte till Tromsö

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner åker på möte till Tromsö

Pressmeddelande 116/2017
den 21 juni 2017

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Tromsö i Norge den 22 juni 2017.

Ministrarna ska diskutera huvudtemat i programmet för Norges nordiska ordförandeskap som är ”Nordens ekonomi och klimat - en förändring i riktning mot grön ekonomi”.

Ministrarna ska fatta beslut om grundandet av ett tillfälligt ministerråd. Rådet ska främja genomförandet av förklaringen som gavs vid de nordiska och baltiska ländernas digitaliseringskonferens som hölls på ministernivå i Oslo i april.

Samarbetsministrarna ska också diskutera Nordiska ministerrådets budget för 2018.

Mer information:

Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 556