Anne Berner deltar i möte mellan utrikesministrar från Norden och Afrika

Anne Berner deltar i möte mellan utrikesministrar från Norden och Afrika

Pressmeddelande 110/2017
9.6.2017

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner representerar Finland på det möte för utrikesministrar från Norden och Afrika som ordnas i Nigerias huvudstad Abuja den 10 juni. Värd för mötet är Nigerias utrikesminister Geoffrey Onyeama.

Temat för mötet är främjande av hållbar utveckling genom handel och investeringar. Minister Berner håller ett öppningsanförande i ämnet tillsammans med Sydafrikas utrikesminister Maite Nkoana-Mashabane. Utöver företrädare för de nordiska länderna väntas även företrädare för ett tjugotal afrikanska länder delta i mötet.

När det gäller handel och investeringar är Afrika en intressant kontinent också för finländska aktörer. Finländska företag har mycket kunnande och teknik som kan gagna andra, t.ex. på området för förnybar energi, informationsteknik, telekommunikation, gruv- och skogsindustri samt cleantech och jordbruk.

Företagen har en viktig roll när det gäller att främja hållbar utveckling och i åtgärder som vidtas för att t.ex. bekämpa klimatförändringen. Den privata sektorn bör ha en aktiv roll bl.a. i fråga om finansiering, innovationer, produkter och tjänster. De här områdena är också viktiga sysselsättare.

I samband med ministermötet ordnas ett separat företags- och investeringsforum. Från Finland deltar Finnpartnership, som har till uppgift att stödja den affärsverksamhet som företagen riktar till utvecklingsländerna bl.a. genom ekonomiskt stöd och genom att hjälpa företagen att hitta samarbetspartner.

Mer information: Olivia Packalen-Peltola, inspektör, enheten för Afrikas horn och östra Afrika, tfn +358 295 351 502.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi