Understatssekreterare Anttonen på exportfrämjande resa till Vitryssland

Understatssekreterare Anttonen på exportfrämjande resa till Vitryssland

Pressmeddelande 108/2015
21.4.2015

Understatssekreteraren med ansvar för externa ekonomiska relationer Matti Anttonen reser på Team Finland-exportfrämjande resa till Vitryssland den 22–24 april 2015.

I delegationen som leds av Anttonen finns representanter för 21 företag. Målet med resan är att öka kännedomen om finländska företag i Vitryssland, hitta nya samarbetsmöjligheter mellan finländska och vitryska företag och organisationer samt att främja verksamhetsmöjligheterna för finländska företag som redan finns i landet.  Föregående exportfrämjande resa till Vitryssland företogs 2009.

"Vitrysslands fördelar är den centrala placeringen mellan marknaderna i Västeuropa och Ryssland, en utvecklad infrastruktur, en lång tradition av industriexport samt en allt bättre affärsverksamhetsmiljö. Finland och Vitryssland har goda samarbetsmöjligheter till exempel inom energieffektivitet, miljöteknologi, maskinbyggnad och inom ICT-sektorn," säger understatssekreteraren Matti Anttonen.

De finländska företagens projekt främjas vid ministerie- och företagsmöten samt vid ett nätverksseminarium. På sin resa träffar understatssekreterare Anttonen Vitrysslands vice utrikesminister Aleksander Gurjanov samt bl.a. representanter från Vitrysslands ekonomiministerium, energiministerium och skogsministerium. Dessutom besöker understatssekreterare Anttonen Olvi Groups bryggeri i Lida.

I den exportfrämjande resan deltar följande företag: Cosfim Oy, East Consulting Oy, Ensto Oy, Faba Co-op, Finsk-vitryska handelskammaren, Tukes, Finnvera, Gemalto Oy, Idman Airfield Lighting Oy, Indufor Oy, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, KPA Unicon Oy, Nordic Environment Finance Corporation NEFCO, Olvi Group, Ouman OEM Oy, SaRus Ltd., Saukko Group/Jääsaukko Oy, Sorainen & Partners FLLC, Valmet Technologies Oy, Water Group Ltd Oy och Veisto Oy.

För mera information: Understatssekreterarens tjänstemannasekreterare Jukka Nikulainen, tfn +358 295 351 719, enhetschefen Päivi Peltokoski, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 295 351 523.

Tässä palvelussa myös