Understatssekreterare Anttonen på exportfrämjande resa till Rumänien och Bulgarien

Understatssekreterare Anttonen på exportfrämjande resa till Rumänien och Bulgarien

Pressmeddelande 58/2016
1.4.2016

Utrikesministeriets understatssekreterare för externa ekonomiska relationer Matti Anttonen reser på en exportfrämjande Team Finland-resa till Rumänien och Bulgarien den 4–7 april 2016.

I delegationen ingår representanter för 13 företag. Målet med resan är att hitta nya möjligheter till samarbete med rumänska och bulgariska företag och organisationer, att främja verksamhetsmöjligheterna för sådana finländska företag som redan verkar i landet samt att öka kännedomen om finländska företag i länderna.

”Rumänien och Bulgarien är växande marknader och en del av EU:s inre marknad. Länderna erbjuder möjligheter för finländska företag inom jordbrukssektorn, miljötekniken, energi- och IT-branschen”, säger understatssekreterare Anttonen.

De finländska företagens projekt främjas genom möten med företrädare för ministerier och företag samt under evenemang där företagen kan skapa nätverk. I de båda länderna kommer understatssekreterare Anttonen att träffa ministrar och kolleger från olika sektorer. I Rumänien kommer han bland annat att föra samtal vid jordbruksministeriet, hälsovårdsministeriet och energiministeriet. I Bulgarien diskuterar Anttonen med jordbruksministeriet, inrikesministeriet och vice premiärministern. Under resan träffar understatssekreterare Anttonen också representanter för de båda ländernas näringsliv.

De 13 företagen som deltar i Team Finland-resan är: Ecomond Oy, Enersense Ltd, Fineko Green Technologies, Fortum Corporation, Gemalto Oy, JTP-industria Oy, Kometos Oy, Maaselän Kone Oy, M-Files, Patria Land Systems Oy, Solomon Oy, Triotec Oy, Valmet Technologies Oy.

Ytterligare information: Anu Apo, ambassadråd, enheten för sydöstra Europa, tfn +358 295 350 103, och Petri Kuurma, handelssekreterare, enheten för marknadstillträde, tfn +358 295 351 427.