Understatssekreterare Anttonen på exportfrämjande resa till Sydafrika

Understatssekreterare Anttonen på exportfrämjande resa till Sydafrika

Pressmeddelande 192/2016
14.10.2016

Utrikesministeriets understatssekreterare för externa ekonomiska relationer Matti Anttonen gör en exportfrämjande Team Finland-resa till Sydafrika den 17–21 oktober.

Resan går till Sydafrikas ekonomiska centrum Johannesburg, till huvudstaden Pretoria och till Kapstaden. Tillsammans med understatssekreteraren reser en företagsdelegation som samlats av Finpro.

Resans syfte är att främja finländska företags affärsmöjligheter i Sydafrika genom att stärka de företags ställning som redan verkar i landet och genom att hjälpa fram nya kontakter. I företagsdelegationen och i resans program är flera sektorer representerade: vatten och sanitet, förnybar energi och miljö, konsult- och innovationstjänster samt IT.

Sydafrika är en av Finlands viktigaste handelspartner utanför OECD-länderna och den största handelspartnern i Afrika söder om Sahara, både när det gäller import och export. År 2015 uppgick värdet av Finlands export till Sydafrika till ca 279 miljoner euro och importen till ca 194 miljoner euro. Det planeras omfattande energi- och infrastrukturprojekt i Sydafrika under de närmaste åren.

Ytterligare information: Jouko Leinonen, enhetschef 050 575 8439, Jan Koivu, inspektör, tfn 040 351 9829, enheten för södra Afrika

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi