Var inte som Knickedick – fixa de fyra R:en!

Var inte som Knickedick – fixa de fyra R:en!

Pressmeddelande 114/2016
13.6.2016

Knickedick åker på en fartfylld och bekymmerslös resa på matkustusturvallisuus.fi-sidan. Knickedick är en resenär som råkar ut för både det ena och det andra.

I en pinfärsk animation kommer Riku och Tunna från Madventures för att rädda Knickedick och påminna om resesäkerhetens fyra R: resemeddelande, reseanmälan, reseförsäkring och resedokument.

Vill du sticka innan det kommer en tsunami? Vill du slippa en tusen euros sjukhusräkning på grund av en olycka? Vill du veta vad du ska akta dig för? Vill du få passet i skick med minimal arbetsinsats?

Resesäkerhet är något vi alla måste tänka på. Den som är väl förberedd blir oftare respekterad och mera sällan lurad. När du fixar de fyra R:en och packar med dig bondförnuftet blir din resa på alla sätt mera deep, soft och mindblowing.

Knickedick är utrikesministeriets, polisväsendets och Madventures' gemensamma resenärshjälte.

Knickedick
Knickedick är en resenär som råkar ut för både det ena och det andra.

Ytterligare information:

Ritva Naumanen, innehålls- och kommunikationsexpert, tfn  0295 351 049,
producent Phuong Chu Suominen, Gimmeyawallet Productions, tfn 044 980 6648

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi