Ahtisaaridagen – konflikter kan lösas genom samtal

Ahtisaaridagen – konflikter kan lösas genom samtal

Pressmeddelande 244/2015
9.11.2015

De nationella Ahtisaaridagarna firas i år med start den 9 november. Det är femte gången som fredsmedling uppmärksammas på det här sättet. I år är Rovaniemi huvudort för Ahtisaaridagarnas program.

Försoning är ett viktigt tema i dagens värld när utdragna krig och våldsamheter har drivit enorma mängder människor på flykt. Konflikter löser man inte genom att kriga utan genom fredliga förhandlingar. Konflikter som orsakas av människor kan också lösas av människor.

Avsikten med Ahtisaaridagen är att öka kunskapen om fredsmedling på alla plan i samhället. Idén är att göra fredsbygge och medling till en del av allas vardag genom att behandla temat i skolor, i offentliga diskussioner och på expertnivå. De här frågorna är centrala i det arbete som görs vid utrikesministeriet och Finland besitter betydande expertis på området.

Huvudprogrammet ordnas i år i Rovaniemi den 12 november. Vid Lapplands universitet ordnas ett öppet seminarium med temat är Minoriteterna i norr. I diskussionen deltar professor Veli-Pekka Lehtola från Uleåborgs universitet, lektor Aini Linjakumpu från Lapplands universitet, professor Vesa Puuronen från Uleåborgs universitet och forskaren Nafisa Yeasmin från Lapplands universitet. Till sist kommenterar president Martti Ahtisaari diskussionen.

Skolorna är en viktig målgrupp för Ahtisaaridagen. Varje skola får själv avgöra hur och i vilken omfattning dagen uppmärksammas. På Ahtisaaridagarnas webbplats finns idéer och material som kan användas i skolan http://ahtisaaripaivat.fi/sv/kouluille/ideoita-ja-materiaaleja/.

President Ahtisaaris och Crisis Management Initiatives (CMI) fredsambassadörer besöker skolor i Rovaniemi den 12 november. Utrikesministeriets ministrar deltar i Ahtisaaridagen i huvudstadsregionen. Den 9 november 2015 besöker utrikesminister Timo Soini Kallahden koulu i östra Helsingfors och utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka Saarnilaakson koulu i Esbo.

Ahtisaaridagarna har tidigare ordnats i Uleåborg, Helsingfors, Kuopio och Åbo. Huvudorten för Ahtisaaridagarna 2016 offentliggörs i Rovaniemi. Det är CMI som är Ahtisaaridagarnas huvudarrangör.

För mera information: innehålls- och kommunikationsexpert Mari Lankinen, tfn 0295 350642

#ahtisaaripäivät #ahtisaaridays

Tässä palvelussa myös