Ahtisaaridagarna väcker diskussion om medling

Ahtisaaridagarna väcker diskussion om medling

Pressmeddelande 246/2014
6.11.2014

De riksomfattande Ahtisaaridagarna firas i år den 11:e och den 13:e november. Det är fjärde gången som det årliga fredsmedlingsevenemanget ordnas. I år är det Åbo som är händelsernas centrum. Dessutom kommer internationella sakkunniga att samlas till ett seminarium i Helsingfors.

Medling och konfliktlösning är mer aktuella frågor än någonsin. Under Ahtisaaridagarna diskuteras dessa teman bland finländare på alla plan – skolelever, vuxna och sakkunniga. Det är utrikesministeriet som är den huvudsakliga arrangören.

”Förebyggande arbete och förmåga att medla i tvister redan innan de blossar upp till konflikter är av största betydelse för allt fredsarbete, såväl internationellt som i vår egen vardag. Ahtisaaridagarnas budskap är att det alltid finns fredliga lösningar att ta till, hurdana kriser det än handlar om”, konstaterar minister Erkki Tuomioja.

Ahtisaaridagarnas festligheter koncentreras i år till Åbo och Helsingfors. Huvudevenemanget är öppet för allmänheten och äger rum i Åbo universitet den 13 november. Huvudevenemangets tema är Hur uppfostrar man barn till ansvarstagande vuxna?  I diskussionen deltar förutom president Martti Ahtisaari även föreståndaren för Åbo Akademis institut för mänskliga rättigheter, professor Elina Pirjatanniemi, Linnea Karlsson som är specialläkare i barn- och ungdomspsykiatri och docent vid Åbo universitet samt sociologie professor Jani Erola vid Åbo universitet.

Försoningsambassadörer och president Ahtisaari besöker skolor

Ahtisaaridagarnas försoningsambassadörer besöker skolor under andra veckan i november. President Ahtisaari själv träffar skolelever och svarar på deras frågor i Puolalan yläkoulu och Puolalanmäen lukio i Åbo. Dessutom överräcker han fredsduvor till elever som gjort insatser för medlingsarbete och som skolorna har röstat fram. Det sker vid en medlarfest i Gamla Rådhuset.

Under hösten har eleverna vid Turun ammatti-instituutti tagit fram en Ahtisaaribakelse, som presidenten ska få premiärsmaka i samband med festligheterna. I Åboskolorna kommer också luncherna att gå i Ahtisaaridagarnas tecken.

”Ahtisaaridagarna syns också i skollunchen. Den är inspirerad av Ahtisaaris år i Namibia så det kommer att serveras ugnshöna och grönsakscurry på namibiskt vis”, berättar chefen för internationella frågor Helena Mikkola, som ansvarar för Ahtisaaridagarnas program i Åbo.

I Helsingfors kommer utvecklingsminister Sirpa Paatero att hålla morgonsamling i Taivallahden peruskoulu och utrikesminister ErkkiTuomioja att besöka Tyska skolan, där han svarar på gymnasisternas frågor om aktuella konflikter och medling.

Seminarium sammanför internationella experter

Ahtisaaridagarna inleds redan den 11 november i Helsingfors med ett sakkunnigseminarium som ordnas av CMI och Sitra. Seminariet sammanför internationella sakkunniga på hög nivå och de kommer att diskutera den förändrade riktning som politiken och säkerheten i Europa håller på att ta. I diskussionen deltar Italiens före detta utrikesminister Emma Bonino, professorn i rysk och östeuropeisk historia Robert Service från Oxfords universitet samt Jacqueline McGlade, ledande forskare vid FN:s miljöprogram.

”Seminarierna tar itu med dagsaktuella frågor, såsom Europas förändrade säkerhetsmodell och dess internationella effekter, arvet från det kalla kriget, Ukrainakrisens dimensioner samt energifrågor”, berättar Elina Lehtinen från CMI.

President Ahtisaari inviger evenemanget och deltar i debatten. Också minister Tuomioja håller ett anförande vid seminariet.

I Åbo kommer man att avslöja vilken stad som blir nästa års huvudort för Ahtisaaridagarna. Tidigare har de ordnats i Uleåborg, Helsingfors och Kuopio.

Mera information:

www.ahtisaaripaivat.fi/sv/
www.facebook.fi/ahtisaaripaiva
#ahtisaaripaivat

Seminarium på hög nivå 11.11.2014
Elina Lehtinen, tfn 040 834 0465
elina.lehtinen@cmi.fi

Ahtisaaridagarna i Åbo 13.11.2014
Helena Mikkola, tfn 050 518 5815
helena.mikkola@turku.fi

Allmän information
Inna Perheentupa, tfn 045 674 0484
inna.perheentupa@ellunkanat.fi

Kontaktperson vid utrikesministeriet
Mari Lankinen, tfn 040 743 1887
mari.lankinen@formin.fi

Tässä palvelussa myös