Afrikanska utvecklingsbankens chef Adesina besöker Finland

Afrikanska utvecklingsbankens chef Adesina besöker Finland

Pressmeddelande 108/2016
6.6.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka träffar Afrikanska utvecklingsbankens nya chef Akinwumi Adesina torsdagen den 9 juni. Toivakka och Adesina kommer att diskutera aktuella utvecklingsfrågor och hur Afrikanska utvecklingsbanken hanterar dem.

Adesina, som har varit chef för Afrikanska utvecklingsbanken sedan september 2015, anser att den afrikanska kontinenten står inför fyra specifika utmaningar: fattigdom och ojämlikhet, bristande infrastruktur, ungdomsarbetslöshet och bräckliga stater. Adesina driver kraftfullt bankens High 5s-agenda, det vill säga dess fem prioriterade sektorer: energi, matsäkerhet, industrialisering, regional integration och bättre livskvalitet, särskilt genom att förbättra sysselsättningen bland ungdomar.

Afrikanska utvecklingsbankgruppen är en viktig utvecklingsfinansiär och utvecklingspolitisk aktör i Afrika. Bankens viktigaste mål är att minska fattigdom genom att främja de afrikanska ländernas ekonomiska och sociala utveckling. Bankgruppen har förbundit sig till FN:s globala mål för hållbar utveckling och betonar ländernas egna strategier för fattigdomsbekämpning i sin verksamhet. År 2015 beviljade Afrikanska utvecklingsbaken 8,8 miljarder US-dollar, vilket var en ökning med 25 procent sedan 2014. Tyngdpunkten i finansieringen ligger på infrastruktur (54,2 procent), varav trafik (30 procent) och energi (16 procent) är de viktigaste sektorerna.

Finlands stöd till Afrikanska utvecklingsbanken kanaliseras i främsta hand genom Afrikanska utvecklingsfonden till de fattigaste och bräckliga staterna. Under den pågående påfyllnadsperioden (AfDF-13) har Finland förbundit sig till att betala sammanlagt 126 miljoner euro under 2014–2023, vilket är ca 2,5 procent av den totala finansieringen.

Tyngdpunkterna i finansieringen ligger på att utveckla kontinentens infrastruktur, stärka förvaltningen, stödja regional integration, utveckla den privata sektorn och stärka kunnandet och tekniken.

I sitt samarbete med banken betonar Finland särskilt betydelsen av hållbar utveckling som gynnar den fattiga befolkningen, och försöker säkerställa att Finlands utvecklingspolitiska prioriteter – jämställdhet, öppenhet, transparens och ekologisk hållbarhet – beaktas i bankens verksamhet.

Ytterligare information: Marja Koskela, minister Toivakkas diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 633, och Paula Sirkiä, ambassadråd, enheten för utvecklingsfinansieringsinstitut, tfn 0295 351 578

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.