Utredningen om kidnappningen i Afghanistan fortsätter

Utredningen om kidnappningen i Afghanistan fortsätter

Pressmeddelande 98/2017
23.5.2017

De finländska myndigheternas utredning om finländaren som kidnappats i Afghanistan fortsätter under ledning av utrikesministeriet. Myndigheterna gör sitt yttersta för att garantera finländarens frisläppning och säkerhet.

I offentligheten har det framförts olika beskrivningar av kidnappningens förlopp och motiv. Alla uppgifter som offentliggörs kan äventyra den kidnappades säkerhet och undersökningen av fallet. Av denna orsak rekommenderar utrikesministeriet återhållsamhet i att publicera uppgifter som inte bekräftats. Det förekommer också mycket ogrundade uppgifter i offentligheten och det är inte ovanligt att nyheter säljs för pengar i Afghanistan.

Utrikesministeriet bemödar sig om att informera regelbundet om fallet, men den information som kan ges är begränsad på grund av utredningen och med tanke på personens säkerhet och integritet. Detta gäller informationen om inblandade personer, om händelsernas förlopp och om myndigheternas arbete.

Kommunikationen om fallet sköts av utrikesministeriet i Helsingfors.

Kontakt: utrikesministeriets mediejour, tfn +358 40 551 6571.