Afghanistan antog ett nationellt handlingsprogram om kvinnor, fred och säkerhet

Afghanistan antog ett nationellt handlingsprogram om kvinnor, fred och säkerhet

Pressmeddelande 164/2015
30.6.2015

Den afghanska regeringen antog den 30 juni ett nationellt handlingsprogram i syfte att verkställa FN:s säkerhetsråds resolution1325. Resolutionen betonar kvinnors rättigheter och deras ställning inom fredsbyggandet och arbetet för att förebygga konflikter.

Finland och Afghanistan har bedrivit ett nära samarbete vid beredningen av handlingsprogrammet. Finland har i mer än fyra års tid stött beredningsprocessen med biståndsmedel.

Kvinnornas situation i Afghanistan hör till de sämsta i världen. Också barn, personer med funktionshinder och andra sårbara grupper löper risk att utsättas för människorättskränkningar och andra övergrepp. Befolkningen har bristande kunskap om sina rättigheter.

Utrikesminister Timo Soini gratulerade Afghanistans utrikesminister med anledning av inledandet av programmet. Soini konstaterade att afghanernas aktiva deltagande på olika håll i landet bäddade för en framgångsrik beredning av handlingsprogrammet. Soini hoppades på ett lika flitigt deltagande också vid det praktiska genomförandet av avtalet. 

Ytterligare information: Janne Hirvonen, attaché, avdelningen för Amerika och Asien, tfn +358 295 351 645.