Aasian kehityspankki haluaa syventää opetusalan yhteistyötä Suomen kanssa

Opetusalan edustajia Aasian kehityspankista sekä Bangladeshista, Filippiineiltä, Nepalista, Sri Lankasta ja Uzbekistanista vierailee Suomessa 22.–24. maaliskuuta. Vierailun tavoitteena on yhteistyön syventäminen opettajien koulutuksen, kouluruokailun ja digitaalisen oppimisen kysymyksissä.

Kehityspankin aloitteesta toteutuvalla vierailulla pankin ja sen toimialueen maiden edustajia tutustuu suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja koulutusalan osaamiseen. Vierailuun osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pasi Hellman.

Suomen ja Aasian kehityspankin (ADB) yhteisenä tavoitteena on vastata globaaliin oppimisen kriisiin ja koulutusjärjestelmien uudistustarpeisiin. Esimerkiksi Etelä-Aasiassa 78 prosentilla lapsista puuttuu lukutaidon vähimmäistaso. Aasian kehityspankki on jo asettanut tavoitteekseen kaksinkertaistaa koulutusalan lainoitustukea 10 prosenttiin koko pankin lainaportfoliosta. Näin se pystyisi vastaamaan paremmin Covid-19-pandemian entisestään kasvattamiin tarpeisiin opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi.

”Suomi ja ADB ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä koulutussektorilla. Yhteistyön ansiosta ADB on voinut hyödyntää suomalaista koulutusalan osaamista hankkeissaan monissa Aasian maissa”, alivaltiosihteeri Pasi Hellman toteaa.

Suomi on korostanut laadukkaan ja inklusiivisen opetuksen sekä opettajien koulutuksen merkitystä eri koulutusasteilla. Lisäksi yhteistyötä halutaan kehittää muun muassa kouluruokaohjelmien ja digitaalisen oppimisen kysymyksissä.

Suomen koulutusviennin ohjelma Education Finland ja Aasian kehityspankki ovat vuodesta 2020 lähtien lisänneet yhteistyötä suomalaisten ratkaisujen ja osaamisen hyödyntämiseksi alueella. Suomalaiset koulutusalan yritykset ja korkeakoulut voivat osallistua pankin rahoittamien koulutushankkeiden toteuttamiseen menestymällä pankin hankintakilpailuissa. 

”Pankin koulutushankkeiden kautta yritysten on mahdollista päästä mukaan konkreettiseen maatason yhteistyöhön. Tämä puolestaan voi luoda lisäkysyntää suomalaisille ratkaisuille”, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoo.
 
Suomi on ollut Aasian kehityspankin jäsenmaa sen perustamisesta lähtien. Kehityspankin tavoitteena on köyhyyden poistaminen Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä jäsenmaidensa tukeminen sosiaalisissa ja taloudellisissa uudistuksissa. Aasian kehityspankissa on 68 jäsenmaata, joista 19 on alueen ulkopuolelta.
 

Lisätietoja 

  • Emmi Oikari, kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin päällikkö, ulkoministeriö, puh. +358 50 306 7141, etunimi.sukunimi@formin.fi
  • Jouni Kangasniemi, kansainvälisten asiain sihteeristö, opetus-ja kulttuuriministeriö, puh. 029 5330313, etunimi.sukunimi@gov.fi