4R-korrespondenterna bloggar om resesäkerhet

4R-korrespondenterna bloggar om resesäkerhet

Pressmeddelande 43/2016
14.3.2016

Utrikesministeriet och Madventures ger ordet åt backpackers andra som reser på egen hand. Ett antal slagfärdiga Madventures-korrespondenter lämnar in sina rapporter från storstäder, djunglar och turistorter.

Bloggarna och vloggarna handlar bland annat om säkerheten i europeiska storstäder och på den amerikanska kontinenten, om att resa med barn, om politiskt känsliga resmål, fotbollsturism, bilresor – och charterresor, förstås.

”Vi vill särskilt nå alla dem som reser på egen hand och påminna dem om reseförsäkringar, resemeddelanden, reseanmälningar och resedokument – resesäkerhetens fyra R. Vi får höra rapporter direkt från de platser där det händer och de erfarna resenärerna kan ge varandra och gemene man goda råd i kärva situationer”, säger Ritva Naumanen som samordnar projektet på utrikesministeriets kommunikationsavdelning.

Över en tredjedel av de finländare som ger sig ut på vift på egen hand reser fortfarande utan reseförsäkring. Något över 50 000 personer av drygt tio miljoner finländska resande gör en reseanmälan.

"Det är suveränt att utrikesministeriet erbjuder den växande skaran resenärer en plattform där de kan dela med sig av sina erfarenheter och tips från olika håll i världen. Så här konkretiseras det aktuella temat 4R i en trevlig anda av gemenskap och kamratskap", gläder sig Phuong Chu Suominen från produktionsbolaget Gimmeyawallet som står bakom Madventures.

Den första videobloggen från en hemlig sandstrand i Ecuador är skickad in av Juho Karjalainen som på sina resor har insett vikten av de fyra "ärren". Genom en gatugallup i Centralamerika åskådliggör han hur många som har tagit en reseförsäkring. Juho berättar att han har begett sig ut i världen i hopp om ett behagligare klimat och han uppmuntrar alla att se och uppleva livet utanför Finland.

Ungefär tvåhundra finländska resenärer på olika håll i världen lämnade in sin ansökan för att bli 4R-korrespondent. Drygt tjugo korrespondenter fick plats i projektet. Vloggar publiceras till slutet av året på webbplatsen www.matkustusturvallisuus.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Ytterligare information: Ritva Naumanen, innehålls- och kommunikationsexpert, tfn 0295 351 049