Muut terrorismipakotteet

Muut terrorismipakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 10.8.2019 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2019/1341 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1337 vahvistetaan puolen vuoden välein tehtävän määräaikaistarkastelun tulokset. Luetteloon rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä ja yhteisöistä ei tehty muutoksia. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Tausta

Muut kuin ISIL (Daesh) ja al-Qaida-järjestöihin kohdistetut terrorismipakotteet perustuvat neuvoston asetukseen (EY) N:o 2580/2001 ja neuvoston yhteiseen kantaan 2001/931/YUTP. Voimassa olevat luettelot sisältyvät täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1337 ja neuvoston yhteiseen kantaan 2001/931/YUTP.

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

Sisältö

Rahoitus ja finanssisektoriin liittyvät kiellot

  • kielto tarjota rahoituspalveluita (luettelossa mainituille) terroritekoihin osallistuneille tai niitä edistäneille henkilöille ja yhteisöille

Varojen jäädyttäminen

  • (luettelossa mainittujen) terroritekoon tai sellaisen yritykseen osallistuneiden tai niitä edistäneiden henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja