Muut terrorismipakotteet

Muut terrorismipakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 1.8.2020 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2020/1132 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1128 vahvistetaan puolen vuoden välein tehtävän määräaikaistarkastelun tulokset. Yksi henkilö poistetaan rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden luettelosta. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

  Tausta

Muut kuin ISIL (Daesh) ja al-Qaida-järjestöihin kohdistetut terrorismipakotteet perustuvat neuvoston asetukseen (EY) N:o 2580/2001 ja neuvoston yhteiseen kantaan 2001/931/YUTP. Voimassa oleva luettelo sisältyy täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1128 liitteeseen.

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

 

Sisältö

Rahoitus ja finanssisektoriin liittyvät kiellot

  • kielto tarjota rahoituspalveluita (luettelossa mainituille) terroritekoihin osallistuneille tai niitä edistäneille henkilöille ja yhteisöille

Varojen jäädyttäminen

  • (luettelossa mainittujen) terroritekoon tai sellaisen yritykseen osallistuneiden tai niitä edistäneiden henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja