ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö: pakotteet

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 21.10.2020 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2020/1516 jatketaan päätöksessä (YUTP) 2016/1693 säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.10.2021 saakka.

Neuvoston päätös

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/1693 sekä asetukseen (EY) N:o 881/2002 ja asetukseen (EU) 2016/1686. Päätöksellä ja asetuksella (EY) N:o 881/2002 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset rajoittavien toimenpiteiden kohdistamisesta ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin. Päätöksen ja asetuksen (EU) 2016/1686 mukaan Euroopan unioni voi myös omasta aloitteestaan kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä näihin tahoihin.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot (pakotteiden kohteena oleville henkilöille ja yhteisöille)

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilastoimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus ISILiin tai al-Qaidaan kuuluville ja niitä lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille

Varojen jäädyttäminen

  • ISILiin tai al-Qaidaan kuuluvien ja niitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen, mukaan lukien näiden puolesta tai johdolla toimivat kolmannet osapuolet, varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • ISILiin tai al-Qaidaan kuuluvat ja niitä lähellä olevat henkilöt