ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö: pakotteet

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö: pakotteet

Viimeisin muutos

Komission 4.4.2020 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/483 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 24.3.2020 tekemä päätös yhden henkilön poistamisesta luettelosta henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/1693 sekä asetukseen (EY) N:o 881/2002 ja asetukseen (EU) 2016/1686. Päätöksellä ja asetuksella (EY) N:o 881/2002 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset rajoittavien toimenpiteiden kohdistamisesta ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin. Päätöksen ja asetuksen (EU) 2016/1686 mukaan Euroopan unioni voi myös omasta aloitteestaan kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä näihin tahoihin.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot (pakotteiden kohteena oleville henkilöille ja yhteisöille)

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilastoimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus ISILiin tai al-Qaidaan kuuluville ja niitä lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille

Varojen jäädyttäminen

  • ISILiin tai al-Qaidaan kuuluvien ja niitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen, mukaan lukien näiden puolesta tai johdolla toimivat kolmannet osapuolet, varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • ISILiin tai al-Qaidaan kuuluvat ja niitä lähellä olevat henkilöt