Talousarvion toimeenpanoasiakirjat


Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tulostavoiteasiakirjat, joissa vahvistetaan vuosittaiset tulostavoitteet. Ulkoministeriössä tulostavoiteasiakirjaa kutsutaan talousarvion toimeenpanoasiakirjaksi (vuoteen 2009 saakka vuosisuunnitelmaksi). 

Talousarvion toimeenpanoasiakirjassa asetetaan ulkoasiainhallinnon tulostavoitteet talousarviovuodelle ja niiden pohjalta valmistellaan samassa yhteydessä hallinnonalan resurssien jakopäätös toimintayksiköille (ministeriön yksiköt ja edustustot).

Talousarvion toimeenpanoasiakirja 2010

Talousarvion toimeenpanoasiakirja 2010

Talousarvion toimeenpanoasiakirja 2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 128 kt)