Minister Skinnaris tal vid ministerkonferensen för de minst utvecklade länderna

Minister Skinnaris tal vid ministerkonferensen för de minst utvecklade länderna

Minister Ville Skinnaris tal vid ministerkonferensen för de minst utvecklade länderna 17.9.2020 (på engelska)