Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 2021

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus kestää vuoden, ja se vuorottelee viiden Pohjoismaan välillä. Suomen puheenjohtajuuskauden pääteema on edistää pohjoismaiden pääministereiden vuoden 2019 kesällä julkistamaa visiota: Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Vision strategiset painopistealueet ovat vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.

Kuvassa ampiainen, taustalla vihreää kasvillisuutta.
Kuva: Copyright Johnér Bildbyrå AB/ Jan Töve

Puheenjohtajuushankkeissaan Suomi tukee muun muassa rakentamisen kiertotaloutta sekä digitalisaatiota, joka helpottaa rajat ylittävää arkea. Covid-19-kriisin johdosta ajankohtaisia yhteistyöaiheita ovat vapaan liikkuvuuden edistäminen Pohjoismaiden välillä sekä huoltovarmuus ja varautuminen tulevaisuuden kriiseihin. Suomen puheenjohtajakaudelle osuu myös Pohjoismaiden ministerineuvoston 50-vuotisjuhlavuosi.

Suomen puheenjohtajuusohjelma(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) on julkaistu digitaalisesti. Siitä löytyy viisi eri kieliversiota: suomi, ruotsi, islanti, englanti ja pohjoissaame.

Pohjoismaiden ministerineuvostossa toimii 12 eri ministerineuvostoa ja näin ollen se koskettaa useita ministeriöitä. Pohjoismaisen hallitusyhteistyön käytännön koordinoinnista vastaavat pohjoismaiset yhteistyöministerit pääministerien toimeksiannosta. Suomen pohjoismaisen yhteistyön ministeri on Thomas Blomqvist. Ulkoministeriössä on Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, joka osaltaan koordinoi Suomen osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Ministerineuvoston budjetti on noin 130 M€ vuodessa ja Suomen maksuosuus siitä on noin kuudesosa.

 

 

Lisätietoa:

Pohjoismainen yhteistyö(Linkki toiselle verkkosivustolle) (Pohjoismaiden neuvosto)

Pohjoismaisen yhteistyön visio 2030(Linkki toiselle verkkosivustolle) 

Vision 2030 toimintasuunnitelma(Linkki toiselle verkkosivustolle)