Suomen puheenjohtajuus 2016 Pohjoismaiden ministerineuvostossa

Suomi toimi vuoden 2016 pohjoismaisen hallitustenvälisen yhteistyön puheenjohtajamaana.

Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön tehtävänä oli valmistella Suomen 2016 pohjoismainen puheenjohtajuus ja vastata sen käytännön toteuttamisesta.

Pohjoismaiden ministerineuvosto