Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Suomen puheenjohtajakausi  Arktisessa neuvostossa 2017–2019

Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2017–2019 Suomi korosti Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita arktisessa yhteistyössä. Suomi vahvisti arktista yhteistyötä ja sen jatkuvuutta puheenjohtajakautensa aikana, myös korkeimmalla poliittisella tasolla.

Puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa perustuu rotaatioon, jossa kukin jäsenmaa (Suomi, Islanti, Venäjä, Norja, Tanska, Ruotsi, Kanada, Yhdysvallat) vuorollaan johtaa neuvoston toimintaa kahden vuoden ajan.

Puheenjohtajakautensa aikana Suomi ohjasi Arktisen neuvoston työtä tavoitteenaan vakauden säilyttäminen ja arktisen yhteistyön vahvistaminen. Puheenjohtajakaudella Suomen maakuvaa vahvistettiin ja arktista osaamista tehtiin tunnetuksi.

Puheenjohtajakauden koordinaatio ulkoministeriössä

Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuusohjelma (avautuu uuteen ikkunaan)
Yhteisiä ratkaisuja etsimässä – Suomen puheenjohtajuusohjelma Arktisessa neuvostossa 2017–2019 (PDF)

Puheenjohtajakauden ohjelman valmistelussa Suomi konsultoi  Arktisen neuvoston jäsenmaita ja alkuperäiskansajärjestöjä yhteistyössä koko valtionhallinnon kanssa. Ohjelma keskittyi arktisen alueen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen sekä kestävään kehitykseen.

Kärkiteemoja olivat ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, viestintäyhteydet ja koulutus.

Ulkoministeriö koordinoi Suomen puheenjohtajakauden toimintaa yhteistyössä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.

Talouskysymyksissä tehtiin yhteistyötä Arktisen talousneuvoston kanssa.

Useita  kokouksia Suomessa – ympäristövastuullisesti

Suomessa järjestettiin puheenjohtajakaudella useita virkamies- ja asiantuntijakokouksia, arktisia konferensseja ja seminaareja. Puheenjohtajakausi päättyi arktisten maiden ulkoministerikokoukseen toukokuussa 2019 Rovaniemellä.

Ulkoministeriö ja WWF Suomi ovat yhteistyössä kehittäneet ympäristövastuullisen kokoustamisen ohjeiston, jota noudatettiin kaikissa ulkoministeriön järjestämissä Arktisen neuvoston kokouksissa. Ohjeistossa huomioidaan tilaajan vastuun kautta muun muassa ruokatarjoilut, hankinnat ja oheisohjelmat.

 

 

 

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa