Suomen ja Venäjän rajat ylittävä yhteistyö

Suomi ja Venäjä tekevät hankeyhteistyötä yli 1 300 kilometriä pitkän rajansa molemmin puolin. Ohjelmissa yhdistetään Euroopan unionin rahoitusta ja kansallista rahoitusta. EU ja ohjelmiin osallistuvat maat rahoittavat näitä EU:n raja-alueyhteistyöohjelmia tasapuolisesti. Tavoitteiden ja hankkeiden valinta tapahtuu osapuolten kanssa yhdessä.

Satama. Kuva: Helsingin kaupunki
Monien hankkeiden tavoitteena on ollut rajanylityspaikkojen liikenteen sujumisen parantaminen. Kuva: Helsingin kaupunki

Ohjelmiin kuuluvilla hankkeilla edistetään ohjelma-alueiden kehitystä, ympäristö- ja energiayhteistyötä, rajanylitysten sujuvuutta sekä koulutus- ja kulttuuriyhteistyötä.

Kehittämishankkeiden lisäksi ohjelmista rahoitetaan investointihankkeita, jotka liittyvät erityisesti rajanylityspaikkojen toimivuuden parantamiseen.

Suomen ja Venäjän raja-alueilla on toteutettu vuosina 2007–2013 kolmea EU:n eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden rahoitusvälineestä (ENPI) rahoitettua CBC-ohjelmaa:

  • Kolartic
  • Karelia
  • Kaakkois-Suomi–Venäjä.

Ohjelmia hallinnoivat Suomen maakuntaliitot. Kolmen ohjelman puitteissa on rahoitettu yli 150:tä kehittämishanketta ja 16:ta investointihanketta yhteensä 213 miljoonalla eurolla.

Vuosien 2014–2020 yhteistyöohjelmat

Kuluvan ohjelmakauden 2014–2020 vastaavia rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia valmistellaan. Ohjelmat muuttuvat ENI CBC -ohjelmiksi, kun EU-rahoitusvälineeksi on ENPIn sijasta tullut Euroopan naapuruusväline ENI.

Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyö 1992–2012

Suomi ja Venäjä allekirjoittivat vuonna 1992 sopimuksen yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella. Lähialueyhteistyö jatkui menestyksekkäästi yli 20 vuotta.

Sinä aikana Suomi osoitti yhteistyöhön lähes 330 miljoonaa euroa, josta rahoitettiin vuosittain noin kahtasataa kehittämishanketta.

Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyön rahoitus 2000-2012
Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyön rahoitus vuosina 2000-2012

Yhteistyön keskeisiä tavoitteita olivat alueellisen vakauden edistäminen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tukeminen, oikeusvaltion kehittäminen sekä hallinnon ja lainsäädännön uudistaminen.

Ulkoministeriö vastasi hanketoiminnan yleisestä koordinoinnista, valvonnasta ja rahoituksesta. Pääosa hankkeista toteutettiin suomalaisten ministeriöiden hallinnoimina.

Lähialuevaroista tuettiin myös suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja pk-yritysten hankkeita Luoteis-Venäjällä.

Kytkemällä kahdenvälinen lähialuerahoitus laajempaan kansainväliseen toimintaan saavutettiin merkittävää hyötyä. Esimerkkinä tästä ovat kansainvälisinä yhteishankkeina Pietarissa toteutetut suuret jätevesien puhdistushankkeet, jotka on pääosin rahoitettu kansainvälisten rahoituslaitosten lainoina ja paikallisella rahoituksella lahjarahoituksen toimiessa tärkeänä kannustimena.

Riippumattomassa evaluaatiossa (Impact Consulting Oy, 2011) lähialueyhteistyön todettiin olleen kansainvälisesti katsottunakin poikkeuksellisen onnistunutta ja tuloksellista. Yhtenä tärkeänä tuloksena ovat toimivat yhteistyöverkostot lähes kaikilla hallinnonaloilla.

Suomen ja Venäjän välinen lähialueyhteistyö tarjosi mallin myös rajat ylittävälle yhteistyölle EU:n ulkorajoilla.

Lähialueyhteistyö lopetettiin osapuolten päätöksellä vuonna 2012. Samana vuonna Suomi ja Venäjä solmivat uuden rajat ylittävää yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka tavoitteena on alueiden kehittäminen molemmin puolin rajaa.

Evaluaatioraportit

Tämän sivun sisällöstä vastaa