Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Suomen arktinen strategia ja pohjoinen politiikka

Vuonna 2013 hyväksytty arktinen strategia määrittelee Suomen arktisen politiikan tavoitteita ja keinoja. Suomella on monipuolista arktista osaamista ja vahva intressi olla mukana arktisen alueen kehityksessä.

Revontulet
Kuva: Visit Rovaniemi

Edellinen arktinen strategia vuodelta 2010 painottui vahvasti ulkosuhteisiin. Nykyinen strategia on laaja-alaisempi. Strategiauudistuksen taustalla oli arktisen alueen painoarvon kasvu sekä vahvistunut näkemys koko Suomesta arktisena maana.

Kasvua arktista ympäristöä kunnioittaen

Arktisessa strategiassa tarkastellaan Suomen arktisen aseman vahvistamista, avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia, ympäristöä, turvallisuutta ja vakautta, maan pohjoisten alueiden asemaa, kansainvälistä yhteistyötä sekä arktista osaamista laajasti ymmärrettynä.

Strategian neljä pilaria ovat: arktinen maa – arktinen osaaja – kestävä kehitys ja ympäristön reunaehdot – kansainvälinen yhteistyö. Tavoitteena on lisätä arktiselle alueelle kasvua ja kilpailukykyä tukevia painotuksia arktista ympäristöä kunnioittaen.

Suomen tavoitteena olla johtava toimija arktisessa politiikassa

Pääministeri Juha Sipilän hallitus linjasi 26.9.2016 Suomen arktisen strategian painopisteitä. Suomen tavoite on olla johtava toimija kansainvälisessä arktisessa politiikassa. Suomi pyrkii vahvistamaan arktisen alueen ympäristön suojelua ja turvallisuuspoliittista vakautta sekä lisäämään alueen elinvoimaa kestävän kehityksen periaattein.

Suomen tavoitteena on olla keskeinen ratkaisujen tuottaja arktisen kehityksen pulmatilanteissa. Vuonna 2013 julkaistun strategian päälinjat ovat edelleen voimassa.

Hallitus hyväksyi päivityksen toimenpidesuunnitelman maaliskuussa 2017. Toimenpidesuunnitelma on laadittu yhteistyössä vastuuministeriöiden kanssa.

Arktinen neuvottelukunta

Valtioneuvoston kanslia on asettanut toimikaudeksi 10.1 2017.- 31.10.2019 arktisen neuvottelukunnan, joka kokoaa yhteen keskeisiä suomalaisia arktisia toimijoita. Neuvottelukunta tukee ja vahvistaa osaltaan Suomen arktista politiikkaa ja edistää sen tavoitteiden toteutumista

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa