Utrikesförvaltningens strategiska prioriteter

Målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka Finlands internationella ställning, trygga vår självständighet och territoriella integritet, förbättra finländarnas säkerhet och välfärd och att upprätthålla ett fungerande samhälle. I en värld av ömsesidigt beroende främjar Finland en hållbar utveckling samt internationell stabilitet, fred, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämlikhet.

Utrikesministeriet har fastställt strategiska prioriteringar och mål för sin verksamhet som främjas genom samarbete inom olika politikområden och samverkan mellan olika åtgärder.

Utrikesförvaltningens strategiska prioriteter på en sida (pdf, 198 Kb, 1 sida)

Läs hela texten: Utrikesförvaltningens strategiska prioriteter 2018-2022 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 253 Kb, 6 sidor)