Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka – Yksi maailma, yhteinen tulevaisuus, kohti kestävää kehitystä

Suomen kehityspolitiikka on linjattu hallituksen selonteossa helmikuussa 2016. Selonteossa otetaan huomioon ajankohtainen tilanne kehitysmaissa, YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteet, sitova ilmastosopimus, pakolaistilanne sekä Suomen käytettävissä olevat resurssit.

Suomen kehityspolitiikan keskeinen tavoite on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. Suomi lisää tukeaan vähiten kehittyneille ja hauraille valtioille sekä suuntaa aiempaa enemmän voimavaroja pakolaisuuden lähtö-, vastaanotto- ja kauttakulkumaihin.

Suomen kehityspolitiikassa painottuvat erityisesti naisten ja tyttöjen oikeudet sekä kehitysmaiden omien talouksien vahvistaminen työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Painopisteisiin kuuluvat myös yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky sekä ruoan, veden ja energian saatavuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Valtioneuvoston selonteko Suomen kehityspolitiikasta (avautuu uuteen ikkunaan)(pdf, 52 sivua, 4 Mt)

Suomen kehityspolitiikka 2016, tiivistelmä (pdf, 2 sivua, 1,6 Mt)

Suomen kehityspolitiikka 2016, kysymyksiä ja vastauksia (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 2 sivua, 222 Kt)

 

kestävä kehitys