Uuden yhteistyön aika - Ulkoministeriö monenkeskisen yhteistyön vahvistajana

Monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen on Suomen ulkopolitiikan pitkäaikainen ja keskeinen tavoite. Rajat ylittävien ja osin vielä tuntemattomienkin haasteiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä, joka nojaa sääntöpohjaisuuteen ja kansainväliseen oikeuteen.

Asiakirjassa esitetään Suomen erityisosaamiseen nojaten esimerkkejä siitä, mihin ulkoministeriö aikoo lähivuodet keskittyä monenkeskisessä työssään. Toimissa painottuvat seuraavat teemat: yhdenvertaiset oikeudet ja osallistuminen, ilmaston ja ympäristön muuttuva tila, vastuunkanto uudessa informaatioympäristössä, osaamisella rauhaa ja turvallisuutta, oikeudenmukainen ja demokraattinen maailma sekä tulevaisuuden älykkäät yhteiskunnat.