Ulkoasiainhallinnon viestinnän linjaukset

Ulkoasiainhallinnon viestintästrategian tärkein tavoite on UH:n viestintävalmiuden nostaminen. Kolme keskeisintä hanketta tässä ovat viestintää koskevan ajattelutavan muuttaminen, viestintä — ja vaikuttamiskeinoja modernisoivan laajamittaisen koulutuksen järjestäminen ja uusien, helppokäyttöisten tiedon esitys- ja jakamistapojen käyttöönotto.

 ◾Harkittua sinnikkyyttä - Ulkoasiainhallinnon viestinnän linjaukset (avautuu uuteen ikkunaan)(pdf, 210KB, 9 sivua)