Suuntaviivat luonnonympäristön suojelemiseksi aseellisissa selkkauksissa

Nämä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean julkaisemat suuntaviivat ovat päivitetty versio vuonna 1994 julkaistuista suuntaviivoista. Ne on tarkoitettu apuvälineeksi helpottamaan käytännön toimia, joilla vahvistetaan ympäristönsuojelua aseellisissa selkkauksissa. Vaikka ympäristövahingot ovat tietyssä määrin sotien väistämättömiä seurauksia, niillä on oltava rajansa.

Suuntaviivat on suomennuttanut ja julkaissut ulkoministeriö.