Suomen ulkoasianhallinnon ihmisoikeusstrategia

Strategiassa määritellään ulkoasiainministeriön tavoitteet, joita myös toteutetaan yhteystyössä muiden ministeriöiden kanssa. Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan tavoitteiden toteutuminen edellyttää monilta osin tiivistä yhteistyötä ministeriöiden välillä.

Ulkoasiainhallinnon ihmisoikeuspolitiikan läpileikkaaviksi teemoiksi on määritelty syrjinnän poistaminen ja avoimuuden ja osallisuuden lisääminen. Nämä teemat ohjaavat kaikkea toimintaa. Läpileikkaavien teemojen pohjalta valitaan kaksivuotiskausittain kärkihankkeet, joihin keskitytään lähitulevaisuudessa.

Strategia ja toimintaohjelma: 

Suomen ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Liite: Suomen ulkoasiainhallinnon ihmisoikeuspoliittinen toimintaohjelma 2013-2015 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

ISSN 0358-1489, ISBN 978-952-281-145-5, PDF ISBN 978-952-281-143-1
e-julkaisu ISBN 978-952-281-144-8

Selailtavat versiot: 
Strategia(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (e-julkaisu: Kopijyvä)
Toimintaohjelma(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (e-julkaisu: Kopijyvä)

 

Lue myösAvoimuus ja syrjinnän vastustaminen Suomen ihmisoikeuspolitiikan kärkiteemoja (ulkoministeteriön lehdistötiedote 10.6.2013)

Taustaa

Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan periaatteet, toimintatavat ja tavoitteet kirjattiin ensimmäisen kerran perusteellisemmin ulkoasiainministerin eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antamaan selvitykseen vuonna 1998. Ulkoasiainministeri antoi seuraavan, edellistä laajemman selvityksen niin ikään ulkoasiainvaliokunnalle vuonna 2000.

Valtioneuvoston selonteko ihmisoikeuspolitiikasta annettiin eduskunnalle vuosina 2004 ja 2009. Viimeisimpään asiakirjaan sisältyi laaja ihmisoikeuksia Suomessa käsittelevä osio.

Ulkoasiainministeriön ohella muut ministeriöt edistävät ihmisoikeuksia myös kansainvälisillä areenoilla. Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan tavoitteiden toteutuminen edellyttää monilta osin tiivistä yhteistyötä ministeriöiden välillä. Ulkoasiainministeriö valmistelee seuraavan, vuonna 2014 annettavan valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. 

ihmisoikeudet