Naiset, rauha ja turvallisuus: Suomen kansallinen toimintaohjelma 2023−2027

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2000 päätöslauselman 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus", jonka toimeenpano on YK:n jäsenmaille velvoittavaa. Päätöslauselman ja sitä seuranneiden yhdeksän päätöslauselman päätavoitteena on vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhan rakentamisessa, sekä lisätä naisten turvallisuutta konflikteissa.

Suomen neljäs kansallinen toimintaohjelma Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi on laadittu yhteistyössä valtionhallinnon, järjestökentän, tutkimuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Toimintaohjelma ohjaa Suomen kansallista työtä Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaperheen tavoitteiden toimeenpanoksi viidellä sektorilla, jotka ovat: konfliktien ehkäisy ja kestävän rauhan rakentaminen; rauhanprosessit ja rauhanvälitys; turvallisuussektori, kriisinhallinta ja varautumistyö; naisten ja tyttöjen turvallisuus ja oikeudet konflikteissa sekä valtavirtaistamis- ja vaikuttamistyö. Toimintaohjelman läpileikkaavia teemoja ovat naisten osallistumisen vahvistaminen, tietopohjaisuuden vahvistaminen, kumppanuuksien vahvistaminen sekä ilmasto- ja ympäristökysymysten linkitys Naiset, rauha ja turvallisuus -agendaan.

Toimintaohjelmaan kirjatut tavoitteet, tulokset ja tuotokset koskevat Suomen toimintaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Toimintaohjelmaa toimeenpanevat eri hallinnonalat sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat. Toimintaohjelman toimeenpanoa seurataan seuranta­ryhmässä ja sen toimeenpanosta raportoidaan eduskunnalle vuosittain.