Kehitysyhteistyön riskienhallintapolitiikka

Kehitysyhteistyön riskienhallintapolitiikka on tarkoitettu kaikkien ulkoasiainhallinnon kehitysyhteistyötehtävissä työskentelevien käyttöön. Kehitysyhteistyön riskienhallintapolitiikka täydentää ulkoministeriön riskienhallintapolitiikkaa.

Kehitysyhteistyön riskienhallintapolitiikka (PDF, 6 488 KB)

Riskienhallinta on osa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön strategista suunnittelua, tiedolla johtamista, tulosohjausta sekä laadun hallintaa. Riskienhallinta on olennainen osa kehitysyhteistyön päätöksentekoa, toimeenpanon seurantaa ja valvontaa sekä arviointia. Se kattaa kehitysyhteistyön kaikki toiminnot, joista ulkoministeriö vastaa.

Merkittävässä osassa kehitysyhteistyön yhteistyömuotoja ja rahoitusinstrumentteja toimeenpanosta vastaa ministeriön ulkopuolinen taho, joka hallitsee toimintansa riskejä noudattaen omia tai esimerkiksi kansainvälisten instituutioiden riskienhallintamenettelyjä ja standardeja. Ministeriön laadun hallinnassa varmistetaan, että nämä ovat kehitysyhteistyön riskienhallintapolitiikan näkökulmasta riittäviä. 

Kehitysyhteistyön riskienhallintaa ohjaavat kansainväliset riskienhallinnan standardit sekä valtiovarainministeriön riskienhallinnan ohjeistus. Ulkoministeriön riskienhallintapolitiikka määrittelee ministeriön riskienhallinnan yleiset tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Kehitysyhteistyön riskienhallintapolitiikka määrittelee kehitysyhteistyöhön liittyvän riskienhallinnan yleiset tavoitteet, periaatteet ja vastuut sekä toimintamallin.