Kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus 2017

Kansalaisyhteiskuntien vahvistuminen kehitysmaissa on Suomelle tärkeä kehityspoliittinen tavoite. Kansalaisyhteiskuntatoimijat voivat merkittävällä tavalla tukea ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

Uuden kansalaisyhteiskuntalinjauksen perustana ovat hallituksen kehityspoliittinen selonteko (2016) ja globaalit kestävän kehityksen tavoitteet. Tämän kansalaisyhteiskuntalinjauksen tavoite on luoda suuntaviivat sille, kuinka Suomi vahvistaa kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntia osana kehityspolitiikkaansa sekä ohjata ulkoasiainministeriön ja kansalaisyhteiskuntatoimijoiden työtä Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus 2017 (pdf, 18 sivua, 165 KB) (avautuu uuteen ikkunaan)