Ulkoasiainhallinnon ympäristöstrategia ja -ohjelma

Ympäristöasiat: ulkoministeriö 2013

Ulkoasiainhallinto on laatinut omaa toimintaansa koskevan ympäristöstrategian ja -ohjelman.

Niiden avulla se ryhtyy suunnitelmallisesti toteuttamaan kestävää kehitystä edistävää toimintaa niin ulkoministeriössä Suomessa kuin Suomen ulkomaanedustustoissa maailmalla.

Koko ulkoasiainhallinnon kattava ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2017–2020.

Ulkoasiainhallinnon ympäristöstrategia (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Ulkoasiainhallinnon ympäristöohjelma 2017–2020 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

kestävä kehitys
ympäristö