Julkaisut: Ulkoasiainhallinnon ympäristöstrategia ja -ohjelma

Ulkoasiainhallinnon ympäristöstrategia ja -ohjelma

Ympäristöasiat: ulkoministeriö 2013

Ulkoasiainhallinto on laatinut omaa toimintaansa koskevan ympäristöstrategian ja -ohjelman.

Niiden avulla se ryhtyy suunnitelmallisesti toteuttamaan kestävää kehitystä edistävää toimintaa niin ulkoministeriössä Suomessa kuin Suomen ulkomaanedustustoissa maailmalla.

Koko ulkoasiainhallinnon kattava ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2017–2020.

Ulkoasiainhallinnon ympäristöstrategia (PDF)

Ulkoasiainhallinnon ympäristöohjelma 2017–2020 (PDF)