Stöd till professionella inom kommunikation

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation stöder finländska journalisters introduktion i utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete.