Stöd för projekt som rör EU:s utvidgning och grannskap

Twinning- och TAIEX-projekt är en viktigt redskap för att stärka EU:s kandidatländers och möjliga kandidatländers förutsättningar för medlemskap.

Utrikesministeriet samordnar Twinning och TAIEX i Finland.

 Ett Twinningprojekt kan genomföras av en organisation inom den offentliga förvaltningen eller någon annan offentlig aktör som godkänts av Europeiska kommissionen. Också TAIEX-projekten är riktade till aktörer inom den offentliga förvaltningen.