Statsunderstöd för frivilligorganisationers info om Europa

Utrikesministeriet delar varje år ut bidrag till informationsverksamhet kring Europeiska unionen som utförs av frivilligorganisationer I Finland. Syftet är att öka kunskapen och främja diskussionen om EU.

Understöden förvaltas i utrikesministeriet av Enheten för Europa och närområdeskommunikation/ Europainformationen.

 

EU