Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

Terrorismsanktioner som riktar sig mot andra organisationer än ISIL (Daish) eller al-Qaida grundar sig på rådets förordning (EG) nr 2580/2001(Länk till en annan webbplats.) och på rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP(Länk till en annan webbplats.). De gällande förteckningarna ingår i rådets genomförandeförordning (EU) 2019/24(Länk till en annan webbplats.) och rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP(Länk till en annan webbplats.).

Innehållet i huvuddrag

Förbud som rör finansiering och finanssektorn

  • förbud att tillhandahålla finansiella tjänster till (i förteckningen nämnda) personer, grupper eller enheter som har deltagit i eller underlättat terroristhandlingar

Frysning av tillgångar

  • tillgångar som tillhör (i förteckningen nämnda) personer eller enheter som har deltagit i eller underlättat terroristhandlingar eller försök till sådana handlingar ska frysas och det är förbjudet att göra medel tillgängliga för dessa