Isil (Daish) och al-Qaida: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

Sanktionerna baserar sig på rådets beslut (Gusp) 2016/1693(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), rådets förordning (EG) nr 881/2002(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och rådets förordning (EU) 2016/1686(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Genom beslutet och förordning (EG) nr 881/2002(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) genomförs besluten av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem. Enligt beslut och förordning (EU) 2016/1686 (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)kan Europeiska unionen också på eget initiativ rikta restriktiva åtgärder mot dessa aktörer.

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud (för personer och enheter som är föremål för sanktioner)

  • vapen (och annan försvarsmateriel) samt tillhandahållande av tekniskt bistånd, tjänster och finansiering som rör militär verksamhet till personer och enheter som hör till eller är associerade med Isil (Daish) eller al-Qaida

Frysning av tillgångar

  • tillgångar som tillhör personer och enheter som hör till eller är associerade med Isil (Daish) eller al-Qaida, däribland tredje parter som handlar på deras vägnar eller på deras uppdrag, ska frysas och det är förbjudet att göra tillgängliga för dessa

Reserestriktioner

  • personer som hör till eller är associerade med Isil eller al-Qaida