Moldavien: sanktioner

Moldavien: sanktioner

Senaste ändringar

Genom rådets beslut (GUSP) 2015/1925 som trädde i kraft den 27 oktober 2015 förlängs de restriktiva åtgärderna mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien till och med den 31 oktober 2016. Inresa och genomresa för fysiska personer som anges i förteckningen ska förhindras (förteckningen är tom för tillfället).

Se beslutet (pdf) 

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länken till rättsakterna

De gällande sanktionerna baserar sig på rådets beslut 2010/573/GUSP samt senare ändringar.

Innehåll

Reserestriktioner

  • personer som bär ansvaret för utformningen och genomförandet av skrämsel- och stängningskampanjen mot de moldaviska skolor i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien som använder det latinska alfabetet (förteckningen är tom för tillfället)