Egypten: sanktioner

Egypten: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

De gällande sanktionerna baserar sig på rådets beslut 2011/172/GUSP och rådets förordning (EU) nr 270/2011 samt senare ändringar. Dessutom konstateras i rådets slutsatser om Egypten 21.8.2013 (lägesrapport 13089/13) att medlemsstaterna beslutat att dra in eller ompröva licenser som eventuellt beviljats för export av viss utrustning.

Innehåll

Exportförbud

  • enligt rådets slutsatser 21.8.2013 ska medlemsstaterna dra in licenser som de eventuellt beviljat för export av sådan utrustning som kan användas för internt förtryck
  • enligt rådets slutsatser 21.8.2013 ska medlemsstaterna ompröva licenser som de eventuellt beviljat för export av försvarsmateriel
  • enligt rådets slutsatser 21.8.2013 ska medlemsstaterna se över eventuellt stöd till Egypten inom säkerhetssektorn

Frysning av tillgångar

  • frysning av tillgångar tillhörande personer som är ansvariga för förskingring av statliga tillgångar och aktörer som är associerade med dem samt förbud mot att överlåta tillgångar till dem