Statsrådets redogörelse: Finlands utvecklingspolitik – En värld, en gemensam framtid, mot hållbar utveckling

Riktlinjerna för Finlands utvecklingspolitik har dragit upp i statsrådets redogörelse i februari 2016. I redogörelsen beaktas den aktuella situationen i utvecklingsländerna, de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, det bindande klimatavtalet, flyktingsituationen och Finlands tillgängliga resurser.

Målet för Finlands utvecklingspolitik är att minska fattigdom och ojämlikhet. Finland höjer sitt stöd till de minst utvecklade staterna och till bräckliga stater och riktar allt mer resurser till ursprungs-, transit- och mottagarländerna för den påtvingade migrationen.

I Finlands utvecklingspolitik betonas särskilt kvinnors och flickors rättigheter och stärkandet av utvecklingsländers egen ekonomi, för att öka arbetstillfällen, näringar och välfärd. Till tyngdpunkterna hör också demokrati och samhällets funktionsförmåga, tillgång till mat, vatten och energi samt hållbar användning av naturresurser.

Statsrådets redogörelse: Finlands utvecklingspolitik (Öppnar nytt fönster) (pdf, 52 sidor, 4 Mbyte)

Finlands utvecklingspolitik 2016, sammandrag (pdf, 2 sidor, 1,6 Mbyte)

hållbar utveckling