En tid för nytt samarbete – Utrikesministeriet stärker det multilaterala samarbetet

Stärkandet av det multilaterala samarbetet är ett långsiktigt och centralt mål för Finlands utrikespolitik. För att lösa gränsöverskridande och delvis ännu okända utmaningar krävs samarbete som bygger på regelbaserad och internationell rätt.

I dokumentet presenteras med stöd av Finlands specialkompetens exempel på vad utrikesministeriet under de närmaste åren tänker fokusera på i sitt multilaterala arbete. I åtgärderna betonas följande teman: lika rättigheter och deltagande, klimatets och miljöns föränderliga tillstånd, ansvarstagande i den nya informationsmiljön, fred och säkerhet genom kunskap, en rättvis och demokratisk värld samt framtidens intelligenta samhällen.