Riktlinjer för utrikesförvaltningens kommunikation

Det främsta syftet med denna kommunikationsstrategi för utrikesförvaltningen är att höja kommunikationsberedskapen. Här ingår tre centrala projekt: att ändra sättet att tänka på kommunikation, att arrangera omfattande utbildning för att modernisera kommunikations- och påverkansmetoderna och att ta i bruk enkla sätt att presentera och dela information.

Planenligt och aktivt - Riktlinjer för utrikesförvaltningens kommunikation (Öppnar nytt fönster)