Finlands representation - struktur och verksamhetssätt

Projektet Finlands representation - struktur och verksamhetssätt granskade ministeriets och beskickningarnas strukturer, resurser och processer för att de krympande resurserna bättre ska kunna koncentreras till de viktigaste funktionerna.

Rapporten som sammanfattar projektet lyfter fram initiativ, idéer och riktlinjer och utgående från dem ska utrikesministeriet under de kommande åren utveckla sin verksamhet. Utvecklingsarbetets mål är att modernisera och effektivera ministeriets funktioner särskilt när det gäller de administrativa uppgifterna. Också ministeriets tjänster var mål för granskningen. Utvecklandet av ministeriets tjänster för allmänheten fortsätter utgående från riktlinjerna i rapporten. Ministeriet ska skapa tydliga produkter av Team Finland-tjänsterna.

Under den pågående regeringsperioden har alla förvaltningsområden uppmuntrats att utnyttja digitalisering och att testa och avreglera normer. Initiativen i rapporten följer regeringens linje.